Matematik-1
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
M.1.1.1.1. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
Rakamları okur ve yazar. rakam
M.1.1.1.2. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
Nesne sayısı 20'ye kadar (20 dahil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.
M.1.1.1.3. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
100'e kadar (100 dahil) ileriye doğru birer, beşer ve onar ritmik sayar.
M.1.1.1.4. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
20'ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.
M.1.1.1.5. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
Nesne sayıları 20'den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşler ve grupların nesne sayılarını karşılaştırır.
M.1.1.1.6. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
20'ye kadar (20 dahil) olan sayılarda verilen bir sayıyı, büyüklük-küçüklük bakımından 10 sayısı ile karşılaştırır.
M.1.1.1.7. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dahil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.
M.1.1.1.8. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
20'ye kadar (20 dahil) olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanır.
M.1.1.2.1. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Toplama işleminin anlamını kavrar.
M.1.1.2.2. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Toplamları 20'ye kadar (20 dahil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
M.1.1.2.3. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder.
M.1.1.2.4. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Toplamları 20'yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
M.1.1.2.5. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Zihinden toplama işlemi yapar.
M.1.1.2.6. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
M.1.1.3.1. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Çıkarma işleminin anlamını kavrar.
M.1.1.3.2. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
20'ye kadar (20 dahil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
M.1.1.3.3. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.
M.1.1.3.4. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
M.1.1.4.1. Sayılar ve İşlemler
Kesirler
Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.
M.1.2.1.1. Geometri
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.
M.1.2.2.2. Geometri
Uzamsal İlişkiler
Eş nesnelere örnekler verir.
M.1.2.3.1. Geometri
Geometrik Örüntüler
Nesnelerden, geometrik cisim ya da şekillerden oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlar.
M.1.2.3.2. Geometri
Geometrik Örüntüler
En çok üç ögesi olan örüntüyü geometrik cisim ya da şekillerle oluşturur.
M.1.3.1.1. Ölçme
Uzunluk Ölçme
Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralar.
M.1.3.1.2. Ölçme
Uzunluk Ölçme
Bir uzunluğu ölçmek için standart olmayan uygun ölçme aracını seçer ve ölçme yapar.
M.1.3.1.3. Ölçme
Uzunluk Ölçme
Bir nesnenin uzunluğunu standart olmayan ölçme birimleri türünden tahmin eder ve ölçme yaparak tahminlerinin doğruluğunu kontrol eder.
M.1.3.2.1. Ölçme
Paralarımız
Paralarımızı tanır.
M.1.3.3.1. Ölçme
Zaman Ölçme
Tam ve yarım saatleri okur.
M.1.3.3.2. Ölçme
Zaman Ölçme
Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtir.
M.1.3.3.3. Ölçme
Zaman Ölçme
Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar.
M.1.3.4.1. Ölçme
Tartma
Nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır ve sıralar.
M.1.3.5.1. Ölçme
Sıvı Ölçme
Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer.
M.1.3.5.2. Ölçme
Sıvı Ölçme
En az üç özdeş kaptaki sıvı miktarını karşılaştırır ve sıralar.
M.1.4.1.1. Veri İşleme
Veri Toplama ve Değerlendirme
En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur.
M.1.2.1.2. Geometri
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik şekillerle ilişkilendirir.
M.1.2.2.1. Geometri
Uzamsal İlişkiler
Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder.
Matematik-2
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
M.2.1.1.1. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
Nesne sayısı 100'e kadar (100 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamlarla yazar. 100'e kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğun belirlenmesi sağlanır. basamak  basamak değeri  sayı örüntüsü  deste  düzine
M.2.1.1.2. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
Nesne sayısı 100'den az olan bir çokluğu model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder. a) Aşamalı olarak önce 20 içinde çalışmalar yapılır.
b) Deste ve düzine örneklerle açıklanır.
basamak  basamak değeri  sayı örüntüsü  deste  düzine
M.2.1.1.3. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
Verilen bir çokluktaki nesne sayısını tahmin eder, tahminini sayarak kontrol eder. basamak  basamak değeri  sayı örüntüsü  deste  düzine
M.2.1.1.4. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
100'den küçük doğal sayıların basamaklarını modeller üzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. basamak  basamak değeri  sayı örüntüsü  deste  düzine
M.2.1.1.5. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve geriye doğru sayar. Ritmik sayma çalışmalarında, 100 içinde ileriye ve geriye birer sayma çalışmaları ile başlanır. basamak  basamak değeri  sayı örüntüsü  deste  düzine
M.2.1.1.6. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntülerini tanır, örüntünün kuralını bulur ve eksik bırakılan ögeyi belirleyerek örüntüyü tamamlar. a) Verilen sayı örüntülerinin kuralı bulunmadan önce örüntünün ögeleri arasındaki değişim fark ettirilir.
b) En çok iki ögesi verilmeyen sayı örüntüleri kullanılır.
c) Örüntülerde kuralın bulunabilmesi için baştan en az üç öge verilmelidir.
Örneğin 5, 10, 15, _ , 25, _ , 35.
basamak  basamak değeri  sayı örüntüsü  deste  düzine
M.2.1.1.7. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
100'den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. a) En çok dört doğal sayı arasında karşılaştırma ve sıralama çalışmaları yapılır.
b) Sıra bildiren sayıları "önce", "sonra" ve "arasında" kavramlarını kullanarak sözlü ve yazılı olarak ifade etme çalışmalarına yer verilir.
basamak  basamak değeri  sayı örüntüsü  deste  düzine
M.2.1.1.8. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
100'den küçük doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. basamak  basamak değeri  sayı örüntüsü  deste  düzine
M.2.1.2.1. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Toplamları 100'e kadar (100 dahil) olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
M.2.1.2.2. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
İki sayının toplamında verilmeyen toplananı bulur.
M.2.1.2.3. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
M.2.1.2.4. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Zihinden toplama işlemi yapar.
M.2.1.2.5. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
M.2.1.3.1. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
100'e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.
M.2.1.3.2. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
100 içinde 10'un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.
M.2.1.3.3. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
M.2.1.3.4. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder.
M.2.1.3.5. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki eşitlik anlamını fark eder.
M.2.1.3.6. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
M.2.1.4.1. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çapma İşlemi
Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamına geldiğini açıklar.
M.2.1.4.2. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çapma İşlemi
Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.
M.2.1.4.3. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çapma İşlemi
Doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemler çözer.
M.2.1.5.1. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.
M.2.1.5.2. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
M.2.1.6.1. Sayılar ve İşlemler
Kesirler
Bütün, yarım ve çeyreği uygun modeller ile gösterir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
M.2.2.1.1. Geometri
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır.
M.2.2.1.2. Geometri
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer.
M.2.2.1.3. Geometri
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder.
M.2.2.1.4. Geometri
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder.
M.2.2.2.1. Geometri
Uzamsal İlişkiler
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır.
M.2.2.2.2. Geometri
Uzamsal İlişkiler
Çevresindeki simetrik şekilleri fark eder.
M.2.2.3.1. Geometri
Geometrik Örüntüler
Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
M.2.2.3.2. Geometri
Geometrik Örüntüler
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.
M.2.3.1.1. Ölçme
Uzunluk Ölçme
Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar.
M.2.3.1.2. Ölçme
Uzunluk Ölçme
Standart uzunluk ölçme birimlerini tanır ve kullanım yerlerini açıklar.
M.2.3.1.3. Ölçme
Uzunluk Ölçme
Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer.
M.2.3.1.4. Ölçme
Uzunluk Ölçme
Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder.
M.2.3.1.5. Ölçme
Uzunluk Ölçme
Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle, uzunluk modelleri oluşturur.
M.2.3.1.6. Ölçme
Uzunluk Ölçme
Uzunluk ölçme birimi kullanılan problemleri çözer.
M.2.3.2.1. Ölçme
Paralarımız
Kuruş ve lira arasındaki ilişkiyi fark eder.
M.2.3.2.2. Ölçme
Paralarımız
Değeri 100 lirayı geçmeyecek biçimde farklı miktarlardaki paraları karşılaştırır.
M.2.3.2.3. Ölçme
Paralarımız
Paralarımızla ilgili problemleri çözer.
M.2.3.3.1. Ölçme
Zaman Ölçme
Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir.
M.2.3.3.2. Ölçme
Zaman Ölçme
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
M.2.3.3.3. Ölçme
Zaman Ölçme
Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer.
M.2.3.4.1. Ölçme
Tartma
Nesneleri standart araçlar kullanarak kilogram cinsinden tartar ve karşılaştırır.
M.2.3.4.2. Ölçme
Tartma
Kütle ölçme birimiyle ilgili problemleri çözer.
M.2.3.5.1. Ölçme
Sıvı Ölçme
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır.
M.2.3.5.2. Ölçme
Sıvı Ölçme
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer.
M.2.4.1.1. Veri İşleme
Veri Toplama ve Değerlendirme
Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, ağaç şeması, çetele veya sıklık tablosu şeklinde düzenler; nesne ve şekil grafiği oluşturur.
Matematik-3
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
M.3.1.1.1. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
M.3.1.1.2. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar.
M.3.1.1.3. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler.
M.3.1.1.4. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.
M.3.1.1.5. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
1000'den küçük en çok beş doğal sayıyı karşılaştırır ve sembol kullanarak sıralar.
M.3.1.1.6. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye ritmik sayar.
M.3.1.1.7. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur.
M.3.1.1.8. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
Tek ve çift doğal sayıları kavrar.
M.3.1.1.9. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
Tek ve çift doğal sayıların toplamlarını model üzerinde inceleyerek toplamların tek mi çift mi olduğunu ifade eder.
M.3.1.1.10. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
20'ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.
M.3.1.2.1. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
M.3.1.2.2. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların birbirleriyle toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini gösterir.
M.3.1.2.3. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
İki sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
M.3.1.2.4. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Zihinden toplama işlemi yapar.
M.3.1.2.5. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
M.3.1.2.6. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
M.3.1.3.1. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.
M.3.1.3.2. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
İki basamaklı sayılardan 10'un katı olan iki basamaklı sayıları, üç basamaklı 100'ün katı olan doğal sayılardan 10'un katı olan iki basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
M.3.1.3.3. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
M.3.1.3.4. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
M.3.1.4.1. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çapma İşlemi
Çarpma işleminin kat anlamını açıklar.
M.3.1.4.2. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çapma İşlemi
Çarpım tablosunu oluşturur.
M.3.1.4.3. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çapma İşlemi
İki basamaklı bir doğal sayıyla en çok iki basamaklı bir doğal sayıyı, en çok üç basamaklı bir doğal sayıyla bir basamaklı bir doğal sayıyı çarpar.
M.3.1.4.4. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çapma İşlemi
10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapar.
M.3.1.4.5. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çapma İşlemi
5'e kadar (5 dahil) çarpım tablosundaki sayıları kullanarak çarpma işleminde çarpanlardan biri bir arttırıldığında veya azaltıldığında çarpma işleminin sonucunun nasıl değiştiğini fark eder.
M.3.1.4.6. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çapma İşlemi
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer.
M.3.1.5.1. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
M.3.1.5.2. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayıyı 10'a kısa yoldan böler.
M.3.1.5.3. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi fark eder.
M.3.1.5.4. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer.
M.3.1.6.1. Sayılar ve İşlemler
Kesirler
Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.
M.3.1.6.2. Sayılar ve İşlemler
Kesirler
Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir.
M.3.1.6.3. Sayılar ve İşlemler
Kesirler
Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar.
M.3.1.6.4. Sayılar ve İşlemler
Kesirler
Paydası 10 ve 100 olan kesirlerin birim kesirlerini gösterir.
M.3.1.6.5. Sayılar ve İşlemler
Kesirler
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler.
M.3.1.6.6. Sayılar ve İşlemler
Kesirler
Payı paydasından küçük kesirler elde eder.
M.3.2.1.1. Geometri
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzlerini, köşelerini, ayrıtlarını belirtir.
M.3.2.1.2. Geometri
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın birbirleriyle benzer ve farklı yönlerini açıklar.
M.3.2.1.3. Geometri
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Cetvel kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer; kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler.
M.3.2.1.4. Geometri
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder.
M.3.2.2.1. Geometri
Uzamsal İlişkiler
Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler.
M.3.2.2.2. Geometri
Uzamsal İlişkiler
Bir parçası verilen simetrik şekli dikey ya da yatay simetri doğrusuna göre tamamlar.
M.3.2.3.1. Geometri
Geometrik Örüntüler
Şekil modelleri kullanarak kaplama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü noktalı ya da kareli kâğıt üzerine çizer.
M.3.2.4.1. Geometri
Geometride Temel Kavramlar
Noktayı tanır, sembolle gösterir ve isimlendirir.
M.3.2.4.2. Geometri
Geometride Temel Kavramlar
Doğruyu, ışını ve açıyı tanır.
M.3.2.4.3. Geometri
Geometride Temel Kavramlar
Doğru parçasını çizgi modelleri ile oluşturur; yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar.
M.3.3.1.1. Ölçme
Uzunluk Ölçme
Bir metre, yarım metre, 10 cm ve 5 cm için standart olmayan ölçme araçları tanımlar ve bunları kullanarak ölçme yapar.
M.3.3.1.2. Ölçme
Uzunluk Ölçme
Metre ile santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbiri cinsinden yazar.
M.3.3.1.3. Ölçme
Uzunluk Ölçme
Cetvel kullanarak uzunluğu verilen bir doğru parçasını çizer.
M.3.3.1.4. Ölçme
Uzunluk Ölçme
Kilometreyi tanır, kullanım alanlarını belirtir ve kilometre ile metre arasındaki ilişkiyi fark eder.
M.3.3.1.5. Ölçme
Uzunluk Ölçme
Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.
M.3.3.2.1. Ölçme
Çevre Ölçme
Nesnelerin çevrelerini belirler.
M.3.3.2.2. Ölçme
Çevre Ölçme
Şekillerin çevre uzunluğunu standart olmayan ve standart birimler kullanarak ölçer.
M.3.3.2.3. Ölçme
Çevre Ölçme
Şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.
M.3.3.2.4. Ölçme
Çevre Ölçme
Şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer.
M.3.3.3.1. Ölçme
Alan Ölçme
Şekillerin alanını standart olmayan uygun malzeme ile kaplar ve ölçer.
M.3.3.3.2. Ölçme
Alan Ölçme
Bir alanı, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder.
M.3.3.4.1. Ölçme
Paralarımız
Lira ve kuruş ilişkisini gösterir.
M.3.3.4.2. Ölçme
Paralarımız
Paralarımızla ilgili problemleri çözer.
M.3.3.5.1. Ölçme
Zaman Ölçme
Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar.
M.3.3.5.2. Ölçme
Zaman Ölçme
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
M.3.3.5.3. Ölçme
Zaman Ölçme
Olayların oluş sürelerini karşılaştırır.
M.3.3.5.4. Ölçme
Zaman Ölçme
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.
M.3.3.6.1. Ölçme
Tartma
Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer.
M.3.3.6.2. Ölçme
Tartma
Bir nesnenin kütlesini tahmin eder ve ölçme yaparak tahmininin doğruluğunu kontrol eder.
M.3.3.6.3. Ölçme
Tartma
Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer.
M.3.3.7.1. Ölçme
Sıvı Ölçme
Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar.
M.3.3.7.2. Ölçme
Sıvı Ölçme
Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahmininin doğruluğunu kontrol eder.
M.3.3.7.3. Ölçme
Sıvı Ölçme
Litre ile ilgili problemleri çözer.
M.3.4.1.1. Veri İşleme
Veri Toplama ve Değerlendirme
Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak grafikten çetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.
M.3.4.1.2. Veri İşleme
Veri Toplama ve Değerlendirme
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.
M.3.4.1.3. Veri İşleme
Veri Toplama ve Değerlendirme
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler.
Matematik-4
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
M.4.1.1.1. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
M.4.1.1.2. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
10.000'e kadar (10.000 dahil) yüzer ve biner sayar.
M.4.1.1.3. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.
M.4.1.1.4. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.
M.4.1.1.5. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar.
M.4.1.1.6. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılar
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar.
M.4.1.2.1. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
M.4.1.2.2. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
M.4.1.2.3. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar.
M.4.1.2.4. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
M.4.1.3.1. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
M.4.1.3.2. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Üç basamaklı doğal sayılardan 10'un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100'ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
M.4.1.3.3. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
M.4.1.3.4. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
M.4.1.4.1. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çapma İşlemi
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar.
M.4.1.4.2. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çapma İşlemi
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.
M.4.1.4.3. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çapma İşlemi
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.
M.4.1.4.4. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çapma İşlemi
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
M.4.1.4.5. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çapma İşlemi
En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
M.4.1.4.6. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Çapma İşlemi
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.
M.4.1.5.1. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
M.4.1.5.2. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler.
M.4.1.5.3. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler.
M.4.1.5.4. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
M.4.1.5.5. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder.
M.4.1.5.6. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.
M.4.1.5.7. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin sağlandığını açıklar.
M.4.1.5.8. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Aralarında eşitlik durumu olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için yapılması gereken işlemleri açıklar.
M.4.1.6.1. Sayılar ve İşlemler
Kesirler
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.
M.4.1.6.2. Sayılar ve İşlemler
Kesirler
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar.
M.4.1.6.3. Sayılar ve İşlemler
Kesirler
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.
M.4.1.6.4. Sayılar ve İşlemler
Kesirler
Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır.
M.4.1.7.1. Sayılar ve İşlemler
Kesirlerle İşlemler
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar.
M.4.1.7.2. Sayılar ve İşlemler
Kesirlerle İşlemler
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
M.4.2.1.1. Geometri
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir.
M.4.2.1.2. Geometri
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler.
M.4.2.1.3. Geometri
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.
M.4.2.1.4. Geometri
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Açınımı verilen küpü oluşturur.
M.4.2.1.5. Geometri
Geometrik Cisimler ve Şekiller
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur.
M.4.2.2.1. Geometri
Uzamsal İlişkiler
Ayna simetrisini, geometrik şekiller ve modeller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer.
M.4.2.2.2. Geometri
Uzamsal İlişkiler
Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer.
M.4.2.3.1. Geometri
Geometride Temel Kavramlar
Düzlemi tanır ve örneklendirir.
M.4.2.3.2. Geometri
Geometride Temel Kavramlar
Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.
M.4.2.3.3. Geometri
Geometride Temel Kavramlar
Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar.
M.4.2.3.4. Geometri
Geometride Temel Kavramlar
Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
M.4.2.3.5. Geometri
Geometride Temel Kavramlar
Standart açı ölçme araçları kullanarak ölçüsü verilen açıyı oluşturur.
M.4.3.1.1. Ölçme
Uzunluk Ölçme
Standart uzunluk ölçme birimlerinden milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.
M.4.3.1.2. Ölçme
Uzunluk Ölçme
Uzunluk ölçme birimleri arasındaki ilişkileri açıklar ve birbiri cinsinden yazar.
M.4.3.1.3. Ölçme
Uzunluk Ölçme
Doğrudan ölçebileceği bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder.
M.4.3.1.4. Ölçme
Uzunluk Ölçme
Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı en çok üç işlem gerektiren problemleri çözer.
M.4.3.2.1. Ölçme
Çevre Ölçme
Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi açıklar.
M.4.3.2.2. Ölçme
Çevre Ölçme
Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur.
M.4.3.2.3. Ölçme
Çevre Ölçme
Şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer.
M.4.3.3.1. Ölçme
Alan Ölçme
Şekillerin alanlarının, bu alanı kaplayan birimkarelerin sayısı olduğunu belirler.
M.4.3.3.2. Ölçme
Alan Ölçme
Kare ve dikdörtgenin alanını toplama ve çarpma işlemleri ile ilişkilendirir.
M.4.3.4.1. Ölçme
Zaman Ölçme
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
M.4.3.4.2. Ölçme
Zaman Ölçme
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.
M.4.3.5.1. Ölçme
Tartma
Yarım ve çeyrek kilogramı gram cinsinden ifade eder.
M.4.3.5.2. Ölçme
Tartma
Kilogram ve gramı kütle ölçerken birlikte kullanır.
M.4.3.5.3. Ölçme
Tartma
Ton ve miligramın kullanıldığı yerleri belirler.
M.4.3.5.4. Ölçme
Tartma
Ton-kilogram, kilogram-gram, gram-miligram arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbirine dönüştürür.
M.4.3.5.5. Ölçme
Tartma
Ton, kilogram, gram ve miligram ile ilgili problemleri çözer.
M.4.3.6.1. Ölçme
Sıvı Ölçme
Mililitrenin kullanıldığı yerleri açıklar.
M.4.3.6.2. Ölçme
Sıvı Ölçme
Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbirine dönüştürür.
M.4.3.6.3. Ölçme
Sıvı Ölçme
Litre ve mililitreyi miktar belirtmek için bir arada kullanır.
M.4.3.6.4. Ölçme
Sıvı Ölçme
Bir kaptaki sıvının miktarını, litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder.
M.4.3.6.5. Ölçme
Sıvı Ölçme
Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer.
M.4.4.1.1. Veri İşleme
Veri Toplama ve Değerlendirme
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar.
M.4.4.1.2. Veri İşleme
Veri Toplama ve Değerlendirme
Sütun grafiğini oluşturur.
M.4.4.1.3. Veri İşleme
Veri Toplama ve Değerlendirme
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır.
M.4.4.1.4. Veri İşleme
Veri Toplama ve Değerlendirme
Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer.
Matematik-5
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
M.5.1.1.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
Doğal Sayılar
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
M.5.1.1.2. SAYILAR VE İŞLEMLER
Doğal Sayılar
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.
M.5.1.1.3. SAYILAR VE İŞLEMLER
Doğal Sayılar
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.
M.5.1.2.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
Doğal Sayılarla İşlemler
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.
M.5.1.2.2. SAYILAR VE İŞLEMLER
Doğal Sayılarla İşlemler
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.
M.5.1.2.3. SAYILAR VE İŞLEMLER
Doğal Sayılarla İşlemler
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.
M.5.1.2.4. SAYILAR VE İŞLEMLER
Doğal Sayılarla İşlemler
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.
M.5.1.2.5. SAYILAR VE İŞLEMLER
Doğal Sayılarla İşlemler
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.
M.5.1.2.6. SAYILAR VE İŞLEMLER
Doğal Sayılarla İşlemler
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.
M.5.1.2.7. SAYILAR VE İŞLEMLER
Doğal Sayılarla İşlemler
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır.
M.5.1.2.8. SAYILAR VE İŞLEMLER
Doğal Sayılarla İşlemler
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar.
M.5.1.2.9. SAYILAR VE İŞLEMLER
Doğal Sayılarla İşlemler
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.
M.5.1.2.10. SAYILAR VE İŞLEMLER
Doğal Sayılarla İşlemler
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar.
M.5.1.2.11. SAYILAR VE İŞLEMLER
Doğal Sayılarla İşlemler
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.
M.5.1.2.12. SAYILAR VE İŞLEMLER
Doğal Sayılarla İşlemler
Dört işlem içeren problemleri çözer.
M.5.1.3.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
Kesirler
Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.
M.5.1.3.2. SAYILAR VE İŞLEMLER
Kesirler
Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.
M.5.1.3.3. SAYILAR VE İŞLEMLER
Kesirler
Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır.
M.5.1.3.4. SAYILAR VE İŞLEMLER
Kesirler
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.
M.5.1.3.5. SAYILAR VE İŞLEMLER
Kesirler
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar.
M.5.1.3.6. SAYILAR VE İŞLEMLER
Kesirler
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.
M.5.1.4.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
Kesirlerle İşlemler
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.
M.5.1.4.2. SAYILAR VE İŞLEMLER
Kesirlerle İşlemler
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.
M.5.1.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
Ondalık Gösterim
Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.
M.5.1.5.2. SAYILAR VE İŞLEMLER
Ondalık Gösterim
Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder.
M.5.1.5.3. SAYILAR VE İŞLEMLER
Ondalık Gösterim
Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.
M.5.1.5.4. SAYILAR VE İŞLEMLER
Ondalık Gösterim
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.
M.5.1.5.5. SAYILAR VE İŞLEMLER
Ondalık Gösterim
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.
M.5.1.5.6. SAYILAR VE İŞLEMLER
Ondalık Gösterim
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
M.5.1.6.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
Yüzdeler
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir.
M.5.1.6.2. SAYILAR VE İŞLEMLER
Yüzdeler
Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.
M.5.1.6.3. SAYILAR VE İŞLEMLER
Yüzdeler
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır.
M.5.1.6.4. SAYILAR VE İŞLEMLER
Yüzdeler
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur.
M.5.2.1.1. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir.
M.5.2.1.2. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder.
M.5.2.1.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer.
M.5.2.1.4. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.
M.5.2.1.5. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer.
M.5.2.1.6. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.
M.5.2.2.1. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Üçgen ve Dörtgenler
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır.
M.5.2.2.2. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Üçgen ve Dörtgenler
Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.
M.5.2.2.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Üçgen ve Dörtgenler
Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını belirler ve çizer.
M.5.2.2.4. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Üçgen ve Dörtgenler
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur.
M.5.2.3.1. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Uzunluk ve Zaman Ölçme
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.
M.5.2.3.2. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Uzunluk ve Zaman Ölçme
Üçgen ve dörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar, verilen bir çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturur.
M.5.2.3.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Uzunluk ve Zaman Ölçme
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.
M.5.2.4.1. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Alan Ölçme
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır.
M.5.2.4.2. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Alan Ölçme
Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin eder.
M.5.2.4.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Alan Ölçme
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur.
M.5.2.4.4. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Alan Ölçme
Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.
M.5.2.5.1. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Geometrik Cisimler
Dikdörtgenler prizmasını tanır ve temel elemanlarını belirler.
M.5.2.5.2. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Geometrik Cisimler
Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını çizer ve verilen farklı açınımların dikdörtgenler prizmasına ait olup olmadığına karar verir.
M.5.2.5.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Geometrik Cisimler
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.
M.5.3.1.1. VERİ İŞLEME
Veri Toplama ve Değerlendirme
Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.
M.5.3.1.2. VERİ İŞLEME
Veri Toplama ve Değerlendirme
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.
M.5.3.1.3. VERİ İŞLEME
Veri Toplama ve Değerlendirme
Sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilmiş verileri yorumlamaya yönelik problemleri çözer.
Matematik-6
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
M.6.1.1.1. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla İşlemler
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.
M.6.1.1.2. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla İşlemler
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.
M.6.1.1.3. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla İşlemler
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.
M.6.1.1.4. Sayılar ve İşlemler
Doğal Sayılarla İşlemler
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
M.6.1.2.1. Sayılar ve İşlemler
Çarpanlar ve Katlar
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
M.6.1.2.2. Sayılar ve İşlemler
Çarpanlar ve Katlar
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.
M.6.1.2.3. Sayılar ve İşlemler
Çarpanlar ve Katlar
Asal sayıları özellikleriyle belirler.
M.6.1.2.4. Sayılar ve İşlemler
Çarpanlar ve Katlar
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
M.6.1.2.5. Sayılar ve İşlemler
Çarpanlar ve Katlar
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer.
M.6.1.3.1. Sayılar ve İşlemler
Kümeler
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.
M.6.1.4.1. Sayılar ve İşlemler
Tam Sayılar
Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
M.6.1.4.2. Sayılar ve İşlemler
Tam Sayılar
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
M.6.1.4.3. Sayılar ve İşlemler
Tam Sayılar
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.
M.6.1.5.1. Sayılar ve İşlemler
Kesirlerle İşlemler
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
M.6.1.5.2. Sayılar ve İşlemler
Kesirlerle İşlemler
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
M.6.1.5.3. Sayılar ve İşlemler
Kesirlerle İşlemler
Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.
M.6.1.5.4. Sayılar ve İşlemler
Kesirlerle İşlemler
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.
M.6.1.5.5. Sayılar ve İşlemler
Kesirlerle İşlemler
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.
M.6.1.5.6. Sayılar ve İşlemler
Kesirlerle İşlemler
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır.
M.6.1.5.7. Sayılar ve İşlemler
Kesirlerle İşlemler
Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.
M.6.1.5.8. Sayılar ve İşlemler
Kesirlerle İşlemler
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
M.6.1.6.1. Sayılar ve İşlemler
Ondalık Gösterim
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir.
M.6.1.6.2. Sayılar ve İşlemler
Ondalık Gösterim
Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler.
M.6.1.6.3. Sayılar ve İşlemler
Ondalık Gösterim
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar.
M.6.1.6.4. Sayılar ve İşlemler
Ondalık Gösterim
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar.
M.6.1.6.5. Sayılar ve İşlemler
Ondalık Gösterim
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar.
M.6.1.6.6. Sayılar ve İşlemler
Ondalık Gösterim
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla; 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
M.6.1.6.7. Sayılar ve İşlemler
Ondalık Gösterim
Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.
M.6.1.6.8. Sayılar ve İşlemler
Ondalık Gösterim
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
M.6.1.7.1. Sayılar ve İşlemler
Oran
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
M.6.1.7.2. Sayılar ve İşlemler
Oran
Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler, problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur.
M.6.1.7.3. Sayılar ve İşlemler
Oran
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.
M.6.2.1.1. Cebir
Cebirsel İfadeler
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.
M.6.2.1.2. Cebir
Cebirsel İfadeler
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.
M.6.2.1.3. Cebir
Cebirsel İfadeler
Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.
M.6.3.1.1. Geometri ve Ölçme
Açılar
Açıyı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğunu bilir ve sembolle gösterir.
M.6.3.1.2. Geometri ve Ölçme
Açılar
Bir açıya eş bir açı çizer.
M.6.3.1.3. Geometri ve Ölçme
Açılar
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer.
M.6.3.2.1. Geometri ve Ölçme
Alan Ölçme
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
M.6.3.2.2. Geometri ve Ölçme
Alan Ölçme
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
M.6.3.2.3. Geometri ve Ölçme
Alan Ölçme
Alan ölçme birimlerini tanır, m²–km², m²–cm²–mm² birimlerini birbirine dönüştürür.
M.6.3.2.4. Geometri ve Ölçme
Alan Ölçme
Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme birimleriyle ilişkilendirir.
M.6.3.2.5. Geometri ve Ölçme
Alan Ölçme
Alan ile ilgili problemleri çözer.
M.6.3.3.1. Geometri ve Ölçme
Çember
Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır.
M.6.3.3.2. Geometri ve Ölçme
Çember
Bir çemberin uzunluğunun çapına oranının sabit bir değer olduğunu ölçme yaparak belirler.
M.6.3.3.3. Geometri ve Ölçme
Çember
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.
M.6.3.4.1. Geometri ve Ölçme
Geometrik Cisimler
Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birimküp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlar, verilen cismin hacmini birimküpleri sayarak hesaplar.
M.6.3.4.2. Geometri ve Ölçme
Geometrik Cisimler
Verilen bir hacim ölçüsüne sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birimküplerle oluşturur, hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olduğunu gerekçesiyle açıklar.
M.6.3.4.3. Geometri ve Ölçme
Geometrik Cisimler
Standart hacim ölçme birimlerini tanır ve cm³, dm³, m³ birimleri arasında dönüşüm yapar.
M.6.3.4.4. Geometri ve Ölçme
Geometrik Cisimler
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
M.6.3.4.5. Geometri ve Ölçme
Geometrik Cisimler
Dikdörtgenler prizmasının hacmini tahmin eder.
M.6.3.5.1. Geometri ve Ölçme
Sıvı Ölçme
Sıvı ölçme birimlerini tanır ve birbirine dönüştürür.
M.6.3.5.2. Geometri ve Ölçme
Sıvı Ölçme
Sıvı ölçme birimlerini hacim ölçme birimleri ile ilişkilendirir.
M.6.3.5.3. Geometri ve Ölçme
Sıvı Ölçme
Sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemler çözer.
M.6.4.1.1. Veri İşleme
Veri Toplama ve Değerlendirme
İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur ve uygun verileri elde eder.
M.6.4.1.2. Veri İşleme
Veri Toplama ve Değerlendirme
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir.
M.6.4.2.1. Veri İşleme
Veri Analizi
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar.
M.6.4.2.2. Veri İşleme
Veri Analizi
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar.
M.6.4.2.3. Veri İşleme
Veri Analizi
İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır.
Matematik-7
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
M.7.1.1.1. Sayılar ve İşlemler
Tam Sayılarla İşlemler
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.
M.7.1.1.2. Sayılar ve İşlemler
Tam Sayılarla İşlemler
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.
M.7.1.1.3. Sayılar ve İşlemler
Tam Sayılarla İşlemler
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
M.7.1.1.4. Sayılar ve İşlemler
Tam Sayılarla İşlemler
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
M.7.1.1.5. Sayılar ve İşlemler
Tam Sayılarla İşlemler
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.
M.7.1.2.1. Sayılar ve İşlemler
Rasyonel Sayılar
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
M.7.1.2.2. Sayılar ve İşlemler
Rasyonel Sayılar
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder.
M.7.1.2.3. Sayılar ve İşlemler
Rasyonel Sayılar
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder.
M.7.1.2.4. Sayılar ve İşlemler
Rasyonel Sayılar
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır.
M.7.1.3.1. Sayılar ve İşlemler
Rasyonel Sayılarla İşlemler
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
M.7.1.3.2. Sayılar ve İşlemler
Rasyonel Sayılarla İşlemler
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
M.7.1.3.3. Sayılar ve İşlemler
Rasyonel Sayılarla İşlemler
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
M.7.1.3.4. Sayılar ve İşlemler
Rasyonel Sayılarla İşlemler
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar.
M.7.1.3.5. Sayılar ve İşlemler
Rasyonel Sayılarla İşlemler
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
M.7.1.4.1. Sayılar ve İşlemler
Oran ve Orantı
Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler.
M.7.1.4.2. Sayılar ve İşlemler
Oran ve Orantı
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.
M.7.1.4.3. Sayılar ve İşlemler
Oran ve Orantı
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.
M.7.1.4.4. Sayılar ve İşlemler
Oran ve Orantı
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder.
M.7.1.4.5. Sayılar ve İşlemler
Oran ve Orantı
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.
M.7.1.4.6. Sayılar ve İşlemler
Oran ve Orantı
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir.
M.7.1.4.7. Sayılar ve İşlemler
Oran ve Orantı
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.
M.7.1.5.1. Sayılar ve İşlemler
Yüzdeler
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur.
M.7.1.5.2. Sayılar ve İşlemler
Yüzdeler
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar.
M.7.1.5.3. Sayılar ve İşlemler
Yüzdeler
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.
M.7.1.5.4. Sayılar ve İşlemler
Yüzdeler
Yüzde ile ilgili problemleri çözer.
M.7.2.1.1. Cebir
Cebirsel İfadeler
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
M.7.2.1.2. Cebir
Cebirsel İfadeler
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
M.7.2.1.3. Cebir
Cebirsel İfadeler
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.
M.7.2.2.1. Cebir
Eşitlik ve Denklem
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar.
M.7.2.2.2. Cebir
Eşitlik ve Denklem
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.
M.7.2.2.3. Cebir
Eşitlik ve Denklem
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
M.7.2.2.4. Cebir
Eşitlik ve Denklem
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.
M.7.3.1.1. Geometri ve Ölçme
Doğrular ve Açılar
Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler.
M.7.3.1.2. Geometri ve Ölçme
Doğrular ve Açılar
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek
M.7.3.2.1. Geometri ve Ölçme
Çokgenler
Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar.
M.7.3.2.2. Geometri ve Ölçme
Çokgenler
Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar.
M.7.3.2.3. Geometri ve Ölçme
Çokgenler
Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler.
M.7.3.2.4. Geometri ve Ölçme
Çokgenler
Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
M.7.3.2.5. Geometri ve Ölçme
Çokgenler
Alan ile ilgili problemleri çözer.
M.7.3.3.1. Geometri ve Ölçme
Çember ve Daire
Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve açı ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler.
M.7.3.3.2. Geometri ve Ölçme
Çember ve Daire
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar.
M.7.3.3.3. Geometri ve Ölçme
Çember ve Daire
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar.
M.7.3.4.1. Geometri ve Ölçme
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer.
M.7.3.4.2. Geometri ve Ölçme
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri
Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur.
M.7.4.1.1. Veri İşleme
Veri Analizi
Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar.
M.7.4.1.2. Veri İşleme
Veri Analizi
Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar.
M.7.4.1.3. Veri İşleme
Veri Analizi
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.
M.7.4.1.4. Veri İşleme
Veri Analizi
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
Matematik-8
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
M.8.1.1.1. Sayılar ve İşlemler
Çarpanlar ve Katlar
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
M.8.1.1.2. Sayılar ve İşlemler
Çarpanlar ve Katlar
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.
M.8.1.1.3. Sayılar ve İşlemler
Çarpanlar ve Katlar
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
M.8.1.2.1. Sayılar ve İşlemler
Üslü İfadeler
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.
M.8.1.2.2. Sayılar ve İşlemler
Üslü İfadeler
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
M.8.1.2.3. Sayılar ve İşlemler
Üslü İfadeler
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
M.8.1.2.4. Sayılar ve İşlemler
Üslü İfadeler
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
M.8.1.2.5. Sayılar ve İşlemler
Üslü İfadeler
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.
M.8.1.3.1. Sayılar ve İşlemler
Kareköklü İfadeler
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
M.8.1.3.2. Sayılar ve İşlemler
Kareköklü İfadeler
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
M.8.1.3.3. Sayılar ve İşlemler
Kareköklü İfadeler
Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
M.8.1.3.4. Sayılar ve İşlemler
Kareköklü İfadeler
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
M.8.1.3.5. Sayılar ve İşlemler
Kareköklü İfadeler
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
M.8.1.3.6. Sayılar ve İşlemler
Kareköklü İfadeler
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
M.8.1.3.7. Sayılar ve İşlemler
Kareköklü İfadeler
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
M.8.1.3.8. Sayılar ve İşlemler
Kareköklü İfadeler
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
M.8.2.1.1. Cebir
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
M.8.2.1.2. Cebir
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Cebir
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Özdeşlikleri modellerle açıklar.
M.8.2.1.4. Cebir
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.
M.8.2.2.1. Cebir
Doğrusal Denklemler
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
M.8.2.2.2. Cebir
Doğrusal Denklemler
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.
M.8.2.2.3. Cebir
Doğrusal Denklemler
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.
M.8.2.2.4. Cebir
Doğrusal Denklemler
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.
M.8.2.2.5. Cebir
Doğrusal Denklemler
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.
M.8.2.2.6. Cebir
Doğrusal Denklemler
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.
M.8.2.3.1. Cebir
Eşitsizlikler
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.
M.8.2.3.2. Cebir
Eşitsizlikler
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.
M.8.2.3.3. Cebir
Eşitsizlikler
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.
M.8.3.1.1. Geometri ve Ölçme
Üçgenler
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
M.8.3.1.2. Geometri ve Ölçme
Üçgenler
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.
M.8.3.1.3. Geometri ve Ölçme
Üçgenler
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
M.8.3.1.4. Geometri ve Ölçme
Üçgenler
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
M.8.3.1.5. Geometri ve Ölçme
Üçgenler
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
M.8.3.2.1. Geometri ve Ölçme
Dönüşüm Geometrisi
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer.
M.8.3.2.2. Geometri ve Ölçme
Dönüşüm Geometrisi
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur.
M.8.3.2.3. Geometri ve Ölçme
Dönüşüm Geometrisi
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur.
M.8.3.3.1. Geometri ve Ölçme
Eşlik ve Benzerlik
Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler.
M.8.3.3.2. Geometri ve Ölçme
Eşlik ve Benzerlik
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.
M.8.3.4.1. Geometri ve Ölçme
Geometrik Cisimler
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
M.8.3.4.2. Geometri ve Ölçme
Geometrik Cisimler
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
M.8.3.4.3. Geometri ve Ölçme
Geometrik Cisimler
Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
M.8.3.4.4. Geometri ve Ölçme
Geometrik Cisimler
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
M.8.3.4.5. Geometri ve Ölçme
Geometrik Cisimler
Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
M.8.3.4.6. Geometri ve Ölçme
Geometrik Cisimler
Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
M.8.4.1.1. Veri İşleme
Veri Analizi
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.
M.8.4.1.2. Veri İşleme
Veri Analizi
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
M.8.5.1.1. Olasılık
Basit Olayların Olma Olasılığı
Bir olaya ait olası durumları belirler.
M.8.5.1.2. Olasılık
Basit Olayların Olma Olasılığı
Daha fazla, "eşit", "daha az" olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir.
M.8.5.1.3. Olasılık
Basit Olayların Olma Olasılığı
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
M.8.5.1.4. Olasılık
Basit Olayların Olma Olasılığı
Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dahil) olduğunu anlar.
M.8.5.1.5. Olasılık
Basit Olayların Olma Olasılığı
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.